=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
         www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.671 subscriptors]===================


Preguntes –que volen resposta– al CVC

Malgrat ser un text autocensurat en la fonamentació i els objectius,
discriminatori del català respecte al castellà i tècnicament
deficient en molts punts, potser encara hem de felicitar-nos-en: el
Consell Valencia de Cultura (CVC) s’ha pronunciat a favor d’instaurar
la capacitació lingüística en valencià del personal de les
administracions públiques valencianes, allò que es coneix com a
requisit lingüístic. El CVC no és una entitat més. Segons l’Estatut
d’Autonomia, és la màxima institució de la Generalitat Valenciana en
assessorament cultural i té per funció “vetlar per la defensa i la
promoció dels valors lingüístics i culturals valencians”.

Amb el seu 'Informe jurídic sobre l’ús del valencià a la funció
pública' aprovat el 29 de juny, el CVC reclama de la Generalitat
Valenciana, les diputacions i municipis i l’administració de
l’Estat “l’oferta de places de funcionaris amb el requisit
lingüístic, en termes justificats”. I acorda remetre’l a les Corts
Valencianes, al Govern Valencià i a Federació Valenciana de Municipis
i Províncies (però curiosament no al Govern d’Espanya o la seua
delegació al País Valencià).

Ara bé, l’informe del CVC, impulsat amb la millor intenció –no en
tenim dubte– però víctima de rebaixes per fer-lo assumible, ha acabat
com un text pusil•lànime i sobretot discriminatori amb la llengua
pròpia del País Valencià. I per això demanem als membres del CVC que
tinguen l’amabilitat de respondre aquestes qüestions que el seu
informe deixa enlaire:

Per què pot exigir-se a tots i cadascun dels ciutadans el requisit
lingüístic castellà (el deure de conèixer aquest idioma) i no
s’exigeix un requisit equivalent als funcionaris que han d’atendre
els ciutadans en la llengua que, a més d’oficial, com el castellà, és
la pròpia, segons el mateix Estatut d’Autonomia valencià?

Per quin motiu el CVC adjunta a l’informe un “fullet informatiu de
Castella-Lleó” però no diu enlloc que tota la resta de comunitats
autònomes de l’Estat amb llengua pròpia diferent de l’oficial de
l’Estat, tret de Navarra, té instaurat des de fa dècades el requisit
lingüístic? I advertim que no sols són Catalunya i el País Basc, sinó
també les Illes Balears (que l’aprovà el 1989 amb el PP de Gabriel
Cañellas) i Galícia (que l’establí el 1992 amb Manuel Fraga).

Per què l’informe no esmenta enlloc que aquesta exigència de
capacitació en la llengua pròpia ja s’aplica a un àmbit de la funció
pública valenciana, com és l’ensenyament? Per quina raó, si és
aplicable a l’ensenyament, no ho és a tots els altres àmbits de
l’administració pública?

Amb quina base, quan l’informe cita la Llei d’ús i ensenyament del
valencià, sols recull els objectius genèrics enunciats en l’article
1r però no fa referència a la disposició ben concreta de l’article
11è, que prescriu que les administracions estan obligades a respondre
al ciutadà en la llengua oficial que aquest trie, i de l’article 12è,
que exigeix que això es faça sense “retard o demora en la tramitació”
per raó de la llengua?

Amb quin fonament si el CVC elabora un “informe jurídic”, no es
demana per què la capacitació lingüística en la llengua oficial i
pròpia és l’única capacitat que, en les proves de selecció, s’ha
d’acreditar després i no abans d’haver aprovat –és a dir, en la
pràctica, mai de la vida?

Per quin motiu, si es tracta –com afirma el títol– d’un “informe
jurídic” no es tenen en compte totes aquestes consideracions
d’estricta equitat i rigor jurídics? Per què, si cap de les altres
comunitats autònomes no introdueix cap restricció a la capacitació
lingüística, el CVC ja hi va fent retallades que només poden
qualificar-se de polítiques i d’un atemptat a la igualtat dels
ciutadans? Per quina raó jurídica no és, com en totes les altres
comunitats autònomes, un requisit general a 'tots els treballadors
públics i aspirants' a ser-ho i, en canvi, es limita a “un 'nombre
raonable' de funcionaris”? Quin és aquest “nombre raonable” i per què
no s’aplica al castellà o a altres requisits per a aprovar les
oposicions? Com és que el CVC, institució que té com a funció
bàsica “la defensa i la promoció dels valors lingüístics i culturals
valencians”, resta molt per darrere dels representants dels
treballadors, els sindicats, sobre els quals recauria el pes de la
mesura?: CCOO i la Intersindical Valenciana han demanat per escrit el
requisit lingüístic en termes semblants a la resta de comunitats
autònomes.

Serà molt edificant de conèixer les raons –que els invitem ja a
explicar– d’aquests silencis i incoherències. I sobretot, els
arguments dels quatre consellers que –contra els 11 vots favorables–
encara s’hi han oposat i del qui s’hi ha abstingut. Perquè se suposa
que són aquests “personatges de la cultura” els qui han de “defensar
i promoure” al màxim nivell institucional els nostres “valors
lingüístics i culturals”.

Francesc Esteve

Membre de l'Institut de Política Lingüística d'ACPV i de la Mesa per
l'Ensenyament en Valencià

Font: 'El Punt', edició del País Valencià, 12 juliol 2009



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Optimot, consultes lingüístiques
        http://optimot.gencat.cat/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <car...@mesvilaweb.com>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a