=========================================================
INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
       www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


S’hi presenta l’Assoaciació de Publicarions Periòdiques Valencianes (APPV), de la qual forma part El Tempir


La Societat Coral El Micalet ha estat el lloc en què s’ha presentat el passat 22 d’abril aquesta nova entitat, que acull un poc més de mig centenar de publicacions periòdiques valencianes (entre les quals es troba la revista El Tempir) que creuen que és possible l’existència de mitjans de comunicació que empren el valencià com a vehicle de difusió de notícies i de contingut.

L’acte ha tingut tres parts ben diferenciades: presentació d’aquesta agrupació voluntària de publicacions valencianes, l’assentament de les bases de la seua actuació i publicació del treball d’investigació del periodista i professor universitari Francesc Martínez.

Quant a la constitució de l’APPV, queda clar que els mitjans de comunicació en valencià ha d’enfrontar-se diàriament a la competència desigual dels mitjans en castellà, que disposen de majors expectativas de mercat. Passats més de vint-i-cinc anys de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), és encara marginal la presència del valencià en els mitjans. El periodisme en la nostra llengua viu contra les cordes de la inanició, és un sector feble i minoritzat.

Per tant, s’hi ha presentat un decàleg que sustenta l’opinió de l’APPV (unes bases), que permetria impulsar els mitjans de comunicació en valencià. Així doncs, aquest decàleg es fonamenta en:

1. Promoure iniciatives legislatives i administratives en benefici de l’ús social del valencià i de la premsa local i comarcal i especialitzada. 2. Desenvolupar una veritable política nacional de comunicació des de la Generalitat. 3. Fomentar la producció audiovisual valenciana mitjançant la creació d’un Institut Valencià d’Indústries Culturals i d’un Consell de l’Audiovisual Valencià. 4. Potenciar el valencià en els mitjans de comunicació privats mitjançant politiques públiques de subvencions desenvolupades des de la Generalitat i les diputacions. 5. Potenciar i consolidar xarxes d’emissores públiques locals de ràdio, televisió i portals web i cibermitjans en valencià. 6. Garantir la reciprocitat de totes les cadenes autonòmiques de ràdio i televisió autonòmiques de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià. 7. Que la Generalitat Valenciana fixe uns criteris jurídics i polítics clars (amb legislació i reglaments) per a evitar que continue augmentant la dependència mediàtica en castellà. 8. Crear un observatori de mitjans amb el suport de la Generalitat, universitats valencianes, associacions de mitjans de comunicació, empreses privades i associacions professionals de periodistes. 9. Establir una llengua oral normativa, un estàndard del valencià oral en RTVV i en el sector de la ràdio i televisió local i comarcal en valencià. 10. Elaboració d’un pla autonòmic de la televisió digital terrestre local i autonòmica per a reorientar aquest sector cap a projectes comunicatius compromesos amb la identitat cultural valenciana i la llengua.

L’acte va acabar finalment amb la presentació del contingut de l’estudi “Periodisme contra les cordes” que actuarà a tall de llibre blanc de la comunicació valenciana davant la manca d’un treball semblant de la Generalitat sobre els mitjans de comunicació valencians.


Font: El Tempir (03/05/2010)
Enllaç: <http://breu.bulma.net/?l11077>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          Diccitionari
     http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a