=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


Màster d’Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants


Us enviem informació sobre el màster oficial de caràcter semipresencial que 
encetem des de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida per al curs 
2010/2011 i del qual s’ha iniciat el període de preinscripció: el Màster 
d’Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants.

Aquest màster pretén fonamentalment formar per afrontar la tasca d’ensenyar a 
persones que no tenen el català o el castellà com a llengua materna o com a 
llengua habitual del seu entorn i facilitar la integració d’immigrants en el 
sistema educatiu, donant eines al professorat de primària i secundària per 
poder exercir adequadament la docència en aquest context. Així mateix, es 
proposa garantir la formació a professorat que vulgui ensenyar espanyol o 
català com a segona llengua fora de l’àmbit lingüístic.

Aquest màster, dissenyat amb algunes assignatures totalment virtuals i d’altres 
de semipresencials —sense l’exigència d’assistència a classe per facilitar el 
seguiment del curs—, té un total de 60 crèdits, per la qual cosa es pot fer en 
un any, tot i que, si es vol fer amb més tranquil•litat, es pot fer en més 
temps. A més, té una estructura modular que permet aconseguir certificats per 
mòduls.

Per a informació més detallada del màster, podeu consultar el web
http://www.udl.cat/estudis/masters/espanyol_catala_immigrants.html

Esperem que aquesta oferta formativa sigui del vostre interès.

Mª Ángeles Calero i M. Salomé Ribes
Coordinadores del màster~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a