=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


Nou llibre:

'Diccionari d'onomatopeies i altres interjeccions. Amb equivalències en anglès, 
espanyol i francès'
Autors: Manel Riera-Eures i Margarida Sanjaume
Editat per Eumo, 2010


Amb un repertori de més de mil entrades d'onomatopeies i d'altres 
interjeccions, aquest diccionari és una eina imprescindible per a persones que 
es dediquin a l’assessorament lingüístic, la correcció, la traducció, la 
redacció, i els guions de cinema, televisió i còmics.

Manel Riera-Eures i Margarida Sanjaume hi estableixen un repertori exhaustiu i 
rigorós de les onomatopeies del català, amb indicació de variables formals i 
polisèmiques, amb definicions, exemples, i amb equivalències en anglès, 
espanyol i francès.

El diccionari arriba aquesta setmana a les llibreries i podeu trobar-lo també a 
http://www.eumoeditorial.com~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a