=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


Màster universitari en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura 
Catalanes, 4a edició
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), curs 2010-2011

Informació:
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_catalans.html

L'objectiu del màster és formar especialistes en gestió lingüística avançada en 
els àmbits de la comunicació escrita, oral i audiovisual tradicionals, així com 
en el de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). El màster 
també proporcionarà una formació que capacitarà l’estudiant per a altres 
sortides laborals: ensenyament de la llengua, assessorament i correcció, 
planificació lingüística, gestió del multilingüisme, treball editorial, crítica 
literària i gestió cultural del patrimoni literari, escrit i oral, vinculat de 
manera directa a l’àrea d’influència territorial de la URV en el marc cultural 
genèric catalanòfon. D’altra banda, amb l’orientació d’iniciació a la recerca, 
el màster té com a objectiu formar investigadors que puguin fer el doctorat i 
s’incorporin a projectes i programes de recerca avançada d’acord amb les línies 
de recerca dels grups vinculats al Departament de Filologia Catalana. 

Preinscripció (en línia):
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
Fins al 30 de juny i del 3 de setembre al 25 de setembre del 2010


Font:
Departament de Filologia Catalana, URV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a