=========================================================
INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
       www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================
*Curs 'Aprendre a comunicar: estratègies per a un ús lingüístic responsable' *

Del 8 al 22 de novembre la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l'Institut d'Estudis Catalans organitza el curs 'Aprendre a comunicar: estratègies per a un ús lingüístic responsable', a càrrec de Rosa Calafat (UIB) i Ferran Suay (UV).

El curs pretén incorporar eines i estratègies per fer front satisfactòriament a la discriminació lingüística, i alhora educar en l'ús conscient de la tria lingüística. S'adreça, especialment, als docents i als professionals de la comunicació.

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Institut d'Estudis Catalans

Tel. + 34 93 270 16 20, ext. 107 / + 34 93 552 91 06

Fax + 34 93 270 11 80

A/e: /catedra.une...@iec.cat <mailto:catedra.une...@iec.cat>/

/Web: //http://www.iec.cat/CatedraUnesco/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          Diccitionari
     http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------


Responder a