=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


JORNADES "EL CATALÀ MOLA?"
COMPETÈNCIES, REPRESENTACIONS I USOS DE LA LLENGUA EN L’ÀMBIT JUVENIL

11 i 12 de novembre de 2010
Palau Firal i de Congressos de Tarragona (c/ Arquitecte Rovira, 2, Tarragona)


PROGRAMA
9.30 – 10 h Presentació de la jornada.
10 – 11.15 h PONÈNCIA “El català i els joves:
propostes de política lingüística del Consell Social de la
Llengua Catalana”, a càrrec d’Albert Bastardas.
11.30 – 11.45 h Pausa – cafè.
11.45 – 14 h Taula rodona. Els usos interpersonals
de la llengua i la creació de contextos facilitadors (I):
experiències als territoris de parla catalana.
- “Experiències d’extensió de l’ús del català en
l’educació en el lleure. El Taller d’Educació per la
Llengua”, a càrrec de Tallers per la Llengua.
- “Extensió i consolidació de l’ús de la llengua entre
adolescents i joves: experiències i propostes
aplicables o adaptables a realitats diverses”, a càrrec
d’Escola Valenciana.
- “Trobades entre joves autòctons i joves nouvinguts
per crear un entorn que estimuli l’ús de la llengua”,
a càrrec de Paula Pluxà, cap del Departament de
Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma.
16.00 – 17.00 h PONÈNCIA “Els efectes lingüístics del
pas de l’ensenyament primari al secundari”, a càrrec
de Vanessa Bretxa.
17.00 h – 17.30 h Pausa.
17.30 – 19.00 h Taula rodona. Els usos
interpersonals de la llengua i la creació de contextos
facilitadors (II): experiències a les comunitats
lingüístiques basca i gallega.
- “Duplo R: regueifa i rap. Una experiència
dinamitzadora de la llengua gallega», a càrrec de
Marta Souto González (responsable del Servei de
Normalització Lingüística del Consell de Vigo).
- “Programes per promoure l’ús del basc en l’àmbit del
temps lliure dels nens/nenes i joves: Kuadrillategi i
altres», a càrrec de la Urtxintxa Eskola.
Divendres 12 de novembre
9.00 – 10.00 h PONÈNCIA “Aproximació macrosociològica
al coneixement i l’ús del català entre els joves”, a càrrec
de Miquel Àngel Pradilla i Joaquim Torres.
10.30 – 12 h Taula rodona. Joves, mitjans de
comunicació i consum cultural (I): música, premsa
musical i ràdio, a càrrec de Lluís Gendrau (Grup
Enderrock), Judith Rodríguez (Grup Flaix) i Joanjo Ardanuy
(projecte “Canto sense vergonya” de la Secretaria de
Política Lingüística a Lleida).
12.00 – 12.30 h Pausa – cafè.
12.30 – 14.00 h PONÈNCIA “Trajectòries i perfils
lingüístics dels joves catalans”, a càrrec de Joan Pujolar.
15.30 – 17.00 h Taula rodona. Joves, mitjans de
comunicació i consum cultural (II): televisió i Internet, a
càrrec de Pep Blay (diversos mitjans) i Raül Tidor i Oriol
Grau (Televisió de Catalunya).
17.00 – 18.00 h Conclusions i cloenda.
Dijous 11 de novembre
9.15 9.30 h Recepció dels assistents i lliurament de
la documentació.
9.30 – 10 h Presentació de la jornada.
10 – 11.15 h PONÈNCIA “El català i els joves:
propostes de política lingüística del Consell Social de la
Llengua Catalana”, a càrrec d’Albert Bastardas.
11.30 – 11.45 h Pausa – cafè.
11.45 – 14 h Taula rodona. Els usos interpersonals
de la llengua i la creació de contextos facilitadors (I):
experiències als territoris de parla catalana.
- “Experiències d’extensió de l’ús del català en
l’educació en el lleure. El Taller d’Educació per la
Llengua”, a càrrec de Tallers per la Llengua.
- “Extensió i consolidació de l’ús de la llengua entre
adolescents i joves: experiències i propostes aplicables
o adaptables a realitats diverses”, a càrrec d’Escola
Valenciana.
- “Trobades entre joves autòctons i joves nouvinguts
per crear un entorn que estimuli l’ús de la llengua”, a
càrrec de Paula Pluxà, cap del Departament de Política
Lingüística de l’Ajuntament de Palma.
16.00 – 17.00 h PONÈNCIA “Els efectes lingüístics del
pas de l’ensenyament primari al secundari”, a càrrec
de Vanessa Bretxa i Francesc Xav ier Vila.
17.00 h – 17.30 h Pausa.
17.30 – 19.00 h Taula rodona. Els usos interpersonals
de la llengua i la creació de contextos facilitadors (II):
experiències a les comunitats lingüístiques basca i
gallega.
- “Duplo R: regueifa i rap. Una experiència
dinamitzadora de la llengua gallega», a càrrec de Marta
Souto González (responsable del Servei de Normalització
Lingüística del Consell de Vigo).
- “Programes per promoure l’ús del basc en l’àmbit del
temps lliure dels nens i nenes i joves: Kuadrillategi i
altres», a càrrec de la Urtxintxa Eskola.
Divendres 12 de novembre
9.00 – 10.00 h PONÈNCIA “Aproximació
macrosociològica al coneixement i l’ús del català entre
els joves”, a càrrec de Miquel Àngel Pradilla i Joaquim
Torres.
10.30 – 12 h Taula rodona. Joves, mitjans de
comunicació i consum cultural (I): música, premsa
musical i ràdio, a càrrec de Lluís Gendrau (Grup
Enderrock), Judith Rodríguez (Grup Flaix) i Joanjo Ardanuy
(projecte “Canto sense vergonya” de la Secretaria de
Política Lingüística a Lleida).
12.00 – 12.30 h Pausa – cafè.
12.30 – 14.00 h PONÈNCIA “Trajectòries i perfils
lingüístics dels joves catalans”, a càrrec de Joan Pujolar.
15.30 – 17.00 h Taula rodona. Joves, mitjans de
comunicació i consum cultural (II): televisió i Internet,
a càrrec de Pep Blay (diversos mitjans), Raül Tidor
(Televisió de Catalunya) i Oriol Grau.
17.00 – 18.00 h Conclusions i cloenda.Inscripció [Alumnat de la URV i aliè]
http://www.urv.cat
Itinerari: Estudiants URV>Estudis de la URV>Oferta
de crèdits de lliure elecció>Activitats susceptibles de
reconeixement de crèdits (via C: codi 801457)
Dates: entre el 18 d’octubre i el 10 de novembre de 2010
Preu:
Alumnat URV:
- Reconeixement d’1,5 crèdits: 45 €
- No reconeixement (Certificat del Departament de
Filologia Catalana URV- activitat acadèmica de 15 h):
30 €
Alumnat aliè a la URV:
- Professorat del Departament d’Educació
(Certificat de l’ICE de la URV - activitat reconeguda
dins del Pla de Formació Permanent del
Professorat amb 15 h): 30 €
- Altres persones inscrites (Certificat del
Departament de Filologia Catalana URV- activitat
acadèmica de 15 h): 30 €


Més informació: eva.pi...@urv.cat / telèfon 977 559 744~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a