=========================================================
 INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


 S'ha publicat al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya *i al *Butlletí
Oficial de les Illes Balears *la convocatòria de selecció de professorat de
català per a la Universitat de Xile i la Pontifícia Universitat Catòlica de
Xile. La incorporació a aquestes dues universitats està prevista per a
mitjans de febrer 2011, d’acord amb el calendari acadèmic xilè.
En cas que hi tingueu interès, caldrà que presenteu el formulari de
sol·licitud que us podeu descarregar des del *web de
l’IRL*<http://www.llull.cat/_cat/_convocatories/lectors_formularis.shtml/oblocked::http:/www.llull.cat/_cat/_convocatories/lectors_formularis.shtml>,
una carta de motivacions personals, currículum, informe favorable emès per
un dels vostres professors de llicenciatura, còpia del títol de
llicenciatura, còpia del nivell superior de coneixements de llengua catalana
en cas que no sigueu llicenciats en filologia catalana i una unitat
didàctica pensada per a aprenents de català com a llengua estrangera.
El termini de presentació de sol·licituds acaba el proper 26 de desembre.

Més informació a: *www.llull.cat* <http://www.llull.cat>

Font: Neus Crisol Milian




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Diccitionari
      http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a