Přerušovaná dodávka teplé vody? Ohřívací kohoutek ji ohřeje za okamžik

Neteče teplá voda? Silný ohřívací kohoutek ji ohřeje za 3 sekundy


Další informace


Další informace

DOŠLA teplá voda z bojleru? Průtokový ohřívač poskytne okamžité řešeníZde odhlásit
------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Ingeniweb-help mailing list
Ingeniweb-help@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/ingeniweb-help

Reply via email to