Tot això per enviar un *.doc adjunt? Voleu dir que no feu massa cas de
segons quines vajanades?

--
Jordi Vergés

[EMAIL PROTECTED]

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a