Un amic que ha de donar un curs em demana algun curs sobre foto digital que pugui baixar d'Internet, en coneixeu algun?
 
grĂ cies
 
Pol Maresma - [EMAIL PROTECTED]
PolNetwork.com - Serveis d'Internet
 
 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a