Segons sembla, Jordi Pina Estany - Pinucset ha escrit un missatge amb assumpte 
"[Internauta] Dubte gramatical (Text/Texte) i pronoms.":
> Hola,
>
> acudeix-ho a vosaltres per comentar-vos un parell de dubtes:
>
> 1. Es diu text o texte, és a dir, "Faré un text sobre l'immigració" o "Faré
> un texte sobre l'immigració".

La paraula correcta (en aquest cas correcta) és "text". Cal comentar que 
"immigració" és femenina i començada per i àtona, de manera que no 
s'apostrofa: "la immigració".

> 2. Per substituir pronominalment "Porta el jersei a la noia" seria:
> Porta-l'hi o porta-li-ho, diria que el primer però no ho sé segur...

Porta el jersei (EL) a la noia (LI) = el + li = li'l/l'hi = porta-li'l / 
porta-l'hi

La primera solució s'utilitza bàsicament al País Valencià.

Apa, siau!

--
Joan

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a