Jo també diria que és tal com dius tu. 
La frase que han posat ells no té sentit, falta
indicar QUÈ es construirà. 

Sílvia


--- Ermengol Bota <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> 
> A la segona part de la frase
> "i es construirà un de nou."
> no hauría de ser:
> "i SE'N construirà un de nou."
 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a