--- Pere Castells <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> ja que parlem de restaurants, menjar, cucs i altres
> vicis  ... pot acabar en orgia :-))) 

Home... potser que treguem els cucs abans!! :D


Molt bona idea de lo l'arròs per a un, a mi també em
fa ràbia veure que hi ha plats que has de ser dos. I
si a l'altre no li agrada? I si és alèrgic? 

Per cert, a tots els restaurants que ha posat el
Txerra hi he estat. :D Confirmo el que diu. Sobre Can
Vallès és quasi imprescindible reservar si vols trobar
lloc i al migdia tenen preferència els que hi van per
carta sobre els del menú (de fet, per menú ja no fan
reserves, t'has d'arriscar).


Sílvia


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a