--- Josep M Puig <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> PD: S'entén bé el sentit del missatge?


Doncs la veritat és que no, jo no "pillo" res. De fet,
encara estic pensant en el xiste del gall, l'ou i la
gallina, que encara no l'he entès. :D

Sílvia__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a