Tinc una compta de Yahoo que vaig crear a Alemanya i
allí m'arriba tot l'spam en alemany, és superpràctic.
:)

Li estic agafat carinyo al peix o peixet, he esborrat
tota la carpeta "Bulk" menys a ell. Ara tinc el dilema
de si és "el peix et mira" o "el peixet mira". 

També m'he adonat que Dorothy és el nom de l'amiga del
pare d'en Nemo, oi? Quantes coincidències. És un
missatge en clau? Són els extraterrestres que li
deixaven comentaris al blog del Pere? M'estan agafant
ganes d'obrir-lo però sé que no ho he de fer...
m'aguantaré.

Sílvia


--- Pol <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> El dia que l'spam vingui en català ens serà molt més
> difícil de filtrar :)
> 
> Pol
> 
> na mi wrote:
> > Que fort, acabo de rebre un mail d'spam de part de
> > l'adreça "Elpeixetmira".
> >
> > M'ha fet gràcia que estés en català però tot i
> així no
> > l'he obert. L'assumpte era "Dhoroty".
> >
> > Quines coses més rares.....
> >
> > Sílvia


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a