El dijous 22/06/06, a les 08:18 (+0200), Francesc B. va escriure:
> Cada día mes la gent es creu amb el dret d'insultar, de faltar o de 
> menysprear.
> 
> El meu nebot petit esta molt emprenyat amb tu, hrnzt.
> Jo tambe zoc un burregot?? ha manifestat al demanar al seu tiet la
> nova samarreta del Barça.

A veure, si t'he insultat amb la paraula borregot et demano
disculpes.

Però em sembla que aquí el que us està insultant i menyspreant
és algú altre, encara que ho faci amb un vestit elegant i un
somriure a la cara...

-- 
hrnzt

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a