A vegades són pitjors els antivirus que els virus...

desinstal·la el panda...

Pol

Miquel Ferrer i Serra de Gayeta wrote:
Bones llista!

Tinc problemes amb el portàtil, us explico:

quan s'encen l'ordinador tot va bé, ara bé quan s'inicia el windows comencen els problemes, em surt un avís del Panda Antivirus que em diu: Intento de conexión a la red: Permitir la conexión? i diu que és l'arxiu C/windows/system32/svchost.exe  i tant si permets com si no l'internet no funciona; a part d'això els programes van molt lentos, és a dir, a l'encendre qualsevol aplicació li costa molt començar, en canvi a l'obrir carpetes no va lent.

algú sap que pot ser? un virus? que puc fer?

gràcies a tots

--

[EMAIL PROTECTED]

_______________________________________________ llista de correu de l'Internauta llista@internauta.net http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta


_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a