Hola,

On Jun/22/2006, Erinska wrote:

> Català: http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml
> Castellà: http://www.verbix.com/languages/spanish.shtml

No he mirat els teus (ho miraré). Conec aquest:
http://www.catalandictionary.org/eng/
(a la dreta, hi ha una casella que posa "Catalan verb conjugator"). No
sé si a la versió catalana de la Web hi és:
http://www.catalandictionary.org/cat/ (em va lenta la connexió...)

però crec que és només per verbs regulars... (més aviat per aprendre
català que per usar-ho com a referència). No n'estic segur, no hi he fet
proves...

-- 
Carles Pina i Estany      GPG id: 0x8CBDAE64
    http://pinux.info    Manresa - Barcelona
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a