Albert, 
si vols posar en una dada d'una taula en una altra (OO Calc), cal posar
=(Nom_taula_origen.B4)

No sé si és això el que vols.

Salut,
Alfons.


On Fri, 2006-06-23 at 11:31 +0200, Albert Que wrote:
> > Per dir, per exemple, que una cel·la determinada tingui el valor d'una
> > altra... per exemple, B4:
> > 
> > =(B4)
> > 
> > Si vols que una cel·la sigui el resultat de la suma de B2+B3:
> > =(B2+B3)
> > 
> > I així anar fent...
> 
> 
> Gràcies però això ja ho sabia fer, el que necessito és repetir 
> automàticament el valor de la cel·la B4 a diferents punts del document 
> que estan fora de la taula.
> 
> Faig la suma com tu dius B4 =(B1-B2+B3) i que el resultat que doni es 
> posi sol a la cel·la B4 però no sé fer un camp que agafi automàticament 
> aquest valor i el repeteixi. Era aquesta la pregunta.
> 
> Bona revetlla a tots.
> 
> 
> Albert Que
> _______________________________________________
> llista de correu de l'Internauta
> llista@internauta.net
> http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta
-- 
------------------------
Alfons Nonell i Canals
[EMAIL PROTECTED]
http://alfons.elmeuportal.cat


_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a