2006/6/26, roine roine <[EMAIL PROTECTED]>:
Un amic meu es vol comprar la PSP (la Play portatil), pero abans ha demanat
consell a la colla.

Jo no en tinc ni idea, peque mai he tingut "maquinetes", pero vaig pensar en
vosaltres. Potser algun llistaire en te alguna, o sap d'algu que en tingui i
em pugui dir quatre coses, com per exemple, si per la mula es troben coses,
si totes ho accepten, on la vu comprar, etc...Que jo sapiga, fa uns mesos el més ""important"" era trobar-ne una que
tingués el firmware ""antic"", ja no recordo la versió, pq. el
firmware "modern" no permetia jocs ""cedits"".

Però vaja, no estic gaire al dia, i per tant suposo que les coses ja
hauran canviat.

Jo els que conec que en tenen es van comprar una targeta de memòria
força gran, i aleshores es baixen coses d'internet, les posen a la
memòria juntament amb un programa que fa de carregador i poden
jugar-hi....

Prova pel google, PSP firmware, a veure que trobes.


--
* Ermengol *
/***********************************************
* Els ordinadors no resolen problemes,  *
* simplement executen solucions.          *
************************************************/

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a