2006/6/27, Ermengol Bota <[EMAIL PROTECTED]>:


Article sobre el tema del fons de garantia aquest.
http://www.consumer.es/web/es/derechos_del_consumidor/servicios_financieros/2003/09/08/65070.php

Aqui esta la mare dels ous!!"Sabido esto, algunos consejos a la hora de realizar depósitos en una
entidad bancaria:

- En primer lugar, desconfiar de aquellas ofertas que garantizan
rentabilidades por encima del mercado."


Francesc B.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a