Hola,

On Apr/23/2005, Pere Castells wrote:
> Osti Francesc .... les fotos em recorden la pellcula "Alguien vol sobre 
> el nido del cuco", quina colla !!! No es que siguem "adonis" per fotem por 
> .. les coses com son, ... es el que hi ha.

he pensat el mateix, el pitjor s que no crec que haguem millorat :-)

-- 
Carles Pina i Estany            GPG id: 0x8CBDAE64
        http://pinux.info
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a