2005/4/22, Pere Castells <[EMAIL PROTECTED]>:> Holes:> > > M'agradaria 
escanejar-lo o fotografiar-lo, som mes de 3.000 pagines però tinc por de> 
fer-lo malbé ... alguna idea?
No soc entés en el tema, però si vols fer això, fes-ho abansd'enquadernar .-) 
Pq. aplanar un llibre pq. l'scanner el vegi bé és lamillor manera de 
carregar-te l'encuadernació :-)

> ...la venda de> bicicletes (al contat entre 198-255 pts) i, ojo al tema, 
> venda de pistoles amb el reclam> "Extraordinaria fuerza de penetración ... en 
> las mejores armerias" per 55 pts.
bufa... una bicicleta és entre 5 i 6 vegades més carae que una pistola....però 
vaja.....les pistoles més barates que he trobat (fent una cercaràpida) son 
entre 200 i 300 € .... jo em pensava que serien més cares.
-- * Ermengol */************************************************ Els ordinadors 
no resolen problemes,  ** simplement executen solucions.          
*************************************************/
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a