El 23/04/05, Jun escribi:

> FELI SANT JORDI A TOTES LES LLISTAIRES !! 

Jun, de tot cor, moltes grcies per la rosa... Ahir no hi era i l'he
rebut avui per tamb serveix ;)


Erinska

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a