On 4/24/05, Erinska <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Jun, de tot cor, moltes grcies per la rosa... Ahir no hi era i l'he
> rebut avui per tamb serveix ;)

Aix! Grcies, Jun, per la rosa:-)
Joana

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a