Aquest que diu tu er a la nit... A la tarda, m'ha vingut com una
inspiració ;) Em sembla recordar que es deia l'Orquestra... i era amb
en Jordi Vendrell i el Ramon Barnils. Crec que hi eren tots dos.

Erinska

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a