On 4/24/05, laura <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> no hi ha res de roin en lo que ha dit, es una veritat com un temple q
> fot a molta gent....  a vore si tornem al racisme de fa uns dies on no
> se podia parlar.... deixeu la festa em pau i cada u q es vista com
> vulga, no tapeu la veu dels que es manifesten en un o altre sentit,
> tots podem dir el q vulgam, o ja no es aixi?

Però és que el tema ja cansa. I a alguns els agrada repetir-se més que l'all.-- 
Jordi Vergés

[EMAIL PROTECTED]

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a