Hola,

On Jul/31/2005, siscu wrote:
> Perdona la meva ignorància, però...
> sembla que dius que poses soft de LINUX a WINDOWS?
> Encara que siguin drivers, no crec que serveixi de res!
> 
> En temes amb USB, cal veure si es USB 1.1 ó 2.0 ó el que calgui!

em devia explicar malament. Tinc un dispositiu, que estic programant,
que es connecta via USB a un Linux (funciona) i a un Windows (no
funciona). 

El Windows quan hi connecto aquest dispositiu (que hauria de funcionar
com un port sèrie) em diu el què deia (Código 10)

Anecdòticament el dispositiu que estic programant té un Linux a dins...


-- 
Carles Pina i Estany            GPG id: 0x8CBDAE64
        http://pinux.info
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a