Seran d'importació aquestes... ;P

Sílvia

--- Benjamí Villoslada <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> El Dilluns 01 Agost 2005 11:44, na mi va escriure:
> > El que sí sabía es que a Alemanya no hi ha
> abelles,
> 
> Així té molt mèrit que estiguin entre els principals
> productors mundials de 
> mel ;)


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a