Hola,

On Aug/02/2005, Fusté Sánchez, Cesar wrote:
> Quina versió és? golf II o golf III quin motor te?, es un GTI? el meu cunyat 
> fa temps que pensa en comprar-se un Golf II GTI.

ara el meu pare em diu que potser és el II que no ho sap XD

-- 
Carles Pina i Estany            GPG id: 0x8CBDAE64
        http://pinux.info
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a