On 02/08/05, Benjamí Villoslada <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
El Dimarts 02 Agost 2005 15:23, Joan Riudavets va escriure:
> He provat el debian sarge 3.1 i l'ubuntu però quan fa un parell
> d'hores que tira l'overnet i faig servir altres programes, openoffice,
> k3b, etc se'm colap-se, comença a anar lent l'entorn gràfic i se'm
> penja.

Si vas a una consola virtual (Control+Alt+F1 a F6) podràs entrar en mode
caràcters, fer un top, veure què menja tanta CPU i matar-ho.

Si ha penjat el servidor X és possible que no respongui ni el teclat per fer
Control+Alt+Fn) perquè X-Window també s'encarrega del teclat.  Aleshores cal
tenir un altre PC i entrar per SSH o Telnet.

Un Linux gairebé mai es penja del nucli, diguéssim, si no és per problemes de
maquinari :) (i la RAM pot ser molt puta :)

> Algú pot donarme algún consell?

Usa mldonkey, que té bittorrent i un munt de coses.

Tambe te el ed2k? Sino, quin programa recomaneu?

Còpio les instruccions que he passat a un caramull de gent, ho hauria de
penjar al bloc :)

--------------------------------------------------

Recomano el mldonkey, una cosa que té el pinyol a la línia de comandaments
però interfícies gràfiques per suavitzar-ho.

M'agrada perquè:

- Gairebé no consumeix recursos (només en arrancar, mentre escanneja els
arxius mig baixats).  aMule es notava molt, consumint sovint un 20% de CPU.
- No importa ni tant sols que tingui interfície, només s'arranca en voler
mirar qualque cosa: com estan les baixades, baixar quelcom nou.
- El pots usar des d'onsevulla. Si estàs fora de casa, pots entrar per SSH a
l'ordinador i via telnet fer el que sigui amb ell.
- És multiprotocol i inclou Bittorrent.
- Té vàries interfícies a escollir.  En realitat el comandament obre varis
ports per poder-lo gestionar:

- Telnet
- Web
- X-Window

El primer és pel port 4.000  Mira:

---------------------

[EMAIL PROTECTED]:~> telnet localhost 4000
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Welcome on mldonkey command-line

Use ? for help

MLdonkey command-line:
>q

---------------------

El segon és pel port 4080 i escrivint http://localhost:4080 tens una web per
agombolar el que sigui.

El tercer es serveix pel port "GUI" (Graphic User Interface) que és el 4001,
però tu no ho necessites saber, basta baixar una gui gràfica compatible com
KMldonkey (i sí, si a la configuració demana "port" posar el 4001 :)

http://kmldonkey.org/

2) Com aconseguir-lo:

http://mldonkey.org/

Baixaràs un comprimit que només té executables.  El pots posar a un directori
qualsevol, jo els programes els poso a /home/benjami/bin (el /home/benjami es
pot abreviar amb ~/ i dir, "el poso a ~/bin" :)
3)  Com usar-lo:

El comandament es diu mlnet

Alerta, no l'arranquis al lloc on el posis a ~/bin, per exemple
~/bin/mldonkey/mlnet

El motiu és que crea una merderada d'arxius i directoris (que si els
temporals, si els baixats parcials, la configuració...)

Jo he creat un directori que nom mldonkey (~/mldonkey) buid i l'executo allà
estant.  O sia:

cd ~/ (per posar-se al directori arrel del teu home)
mkdir mldonkey (crear-lo)
cd mldonkey (entrar-hi)
~/bin/mldonkey/mlnet (executar)

En el successiu només hauràs de:

cd mldonkey (entrar-hi)
~/bin/mldonkey/mlnet (executar)

També es pot fer un enllaç per evitar una ordre tant llarga.

cd ~/ (per posar-se al directori arrel del teu home)
mkdir mldonkey (crear-lo)
cd mldonkey (entrar-hi)
ln -s ~/bin/mldonkey/mlnet mlnet (executar)
./mlnet (executar)

i en el suecessiu només hauràs de:

cd mldonkey (entrar-hi)
./mlnet (executar)

I ja està. Quan ell està en marxa, pots arrancar p.e. KMLDonkey i tot plegat
et sonarà a un aMule qualsevol.  Pots aturar KMLDonkey que mldonkey seguirà
fent, per devall.4) Ajustos fins


a ~/mldonkey hi ha arxius amb configuració.  El dowloads.ini conté ajustos que
estan comentats, cap secret.  Amb mlnet aturat es poden tocar amb un editor.
Bàsicament la secció bandwidth perquè la cosa no hipotequi la connexió,
activar bittorrent i dir si poden o no tafanejar pels teus arxius.  Ho veuràs
tot d'una :)


--
Benjamí
http://weblog.bitassa.net.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta--
La web de Miquel Puig i Pey
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
http://www.leukim.tk
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a