No sé com funcionen les tanques aquestes de les
vaques. Suposo que deu ser continu.
En el cas de les "bromes" aquestes seria només una
descàrrega.
No és el mateix tenir 1000V durant 10 segons (=una
bona castanya) que una descarrega de milisegons.

Sílvia


--- Josep Sort <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Para el carro. I tant que es noten!!
> No és perillós perquè és un corrent de molt baix
> amperatge. Es el mateix 
> principi que s'utilitza amb els "pastors elèctrics",
> aquelles tanques de 
> filat electrificat perquè no en surti el bestiar i
> que ens podem trobar quan 
> fem una caminada per la muntanya. Fot una bona
> castanya, però és (bàsicament) 
> inofensiva.                
____________________________________________________
Start your day with Yahoo! - make it your home page 
http://www.yahoo.com/r/hs 
 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a