Crec que la "pupa" que et pot fer seria equivalent a
quan l'ambient està sec i fas saltar una xispa en
tocar el cotxe, una porta metàl.lica, o una altra
persona...

Sílvia


--- Josep Sort <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Em sembla que esteu confonent "perillós" per "fa
> pupa". I 1000 volts fan pupa 
> encara que no matin (a baix amperatge) ;)                
____________________________________________________
Start your day with Yahoo! - make it your home page 
http://www.yahoo.com/r/hs 
 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a