Pot ser que no arribin els correus "llargs"?

Els que he enviat amb molta lletra no han aparegut, en
canvi sí que ho han fet els que tenen poques frases...

??

Sílvia
                
____________________________________________________
Start your day with Yahoo! - make it your home page 
http://www.yahoo.com/r/hs 
 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a