I un altre que tambe surt avui a La Vanguardia d'una dona que ha mort
per culpa de que una creu li ha caigut al d'amunt a una esglesia
italiana mentre escoltava missa??

Francesc B.

2005/8/11, Toni Dalmau <[EMAIL PROTECTED]>:
> En/na Gabriel Àngel Vich i Martorell ha escrit:
> > bon dia!
> >
> >
> >
> > Una funeraria crea una agencia matrimonial que busca parejas para viudos
> >

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a