euronews?

http://www.euronews.net/create_html.php?lng=5&page=accueil_info&PHPSESSID=958d420480d4c6b596f84e8b7c48f6c1
On 10/08/05, Carles Pina i Estany  wrote:
> 
> Hola!
> 
> Algú coneix algun lloc de notícies tipus:
> http://google.com/news
> 
> Però que tingui les notícies d'Europa? (és a dir, donant la mateixa
> importància a Espanya que Itàlia)
>

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a