Hey colla!
 
Podria ser que la versió gratuita del audacity només funcioni en mono?
 
 
Salut!!
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a