En Sergi Bonet i Ferran escrigué:

> Hora, Hermann:

--------------------------------------------------------------

  Hola, Sergi i tothom,

són les 12:50. Doncs bon dia i bona hora. ;-)

> Equivocat o no, veig que durant tots aquests anys de
> dedicació a la causa t'has documentat profundament.

No m'ho agafo pas com a causa, sinó com a afectat que està
patint les conseqüències. Fins que no ho pateixis, no saps el
que és realment. Això no ho oblidis.

> Primera matització; encara que no és molt útil, ja que tots
> son només maneres de parlar.

Sobre això encara ens podríem posar d'acord amb certa facili-
tat. Certament, el nom no fa la cosa.

> A Telecos.

Em sembla que ara ja entenc algunes coses, sobretot per què
respons en els termes que ho fas. Saps quin és el problema??
Doncs que els enginyers de telecomunicacions no saben res de
biologia ni de medicina ni ho volen saber.

Per això també passa això que ja us vaig comentar:

Si escalfar una massa morta, composta per un 57 % de sacarosa,
un 1,72 % de clorur sòdic (sal vulgaris) i un 41,28 d'aigua
desionitzada i comprovar que irradiant-la, la seva temperatura
no puja més d'un grau centígrad, és la garantia que les radia-
cions no tenen efectes nocius sobre la salut, malament
anem!!!!

I passa el mateix amb els efectes no tèrmics, els quals són
ignorats sistemàticament!!!!

> (Carrera que no vaig acabar, per cert).

Això és el de menys. Tampoc vaig acabar informàtica i a efec-
tes pràctics tampoc crec que per això en sàpiga menys.

> Experimentàvem amb Microones amb emisors direccionals de 2,5
> Ghz fins a 5 Ghz. La direccionabilitat de les microones, la
> "facilitat" amb que es comporten com a partícula (que rebota
> en una fina paret de paper, per exemple) no es dóna a 300
> Mhz, que atravesen perfectament parets. Si vols propietats
> clares de microones has de pujar molt mes de freqüéncia.
> Aquest és un tret característic de les microones que les
> defineix i en defineix la seva utilitat (radar,
> comunicacions de gran ample de banda, repetidors passius,
> etc...) Insisteixo que ni a 300 Mhz (canals de comunicació
> verbal privada) ni a 433 Mhz (comandament d'obertura del
> cotxe, per exemple) aquestes propietats es dónen clarament.
> Jo d'això no en diria micoroones.

No t'ho puc rebatre detalladament, perquè no tinc prou infor-
mació, però el que sí que està clar és que a major freqüència,
majors són els efectes sobre les cèl.lules dels éssers vius.

> Segona; la veritat és que la diferència entre 1 mil·lió de
> microwatts i cinc mil·lions de microwatts són quatre
> mil·lions de microvats, o, el que és el mateix i més
> entenedor, quatre watts. La diferència entre 1 i 5 watts és
> que el segon és cinc vegades el primer. Et sembla poc? Els
> teléfons móbils antics emetíen a poténcies semblants, la
> qual cosa era una barbaritat.

Reconec que en això vaig exagerar una mica. Era perquè es
veiés que les potències són brutals. El que realment importa
és a quina potència ens veiem exposats.

> Però deu miliwatts són cinc-centes vegades menys potència
> del que tu dius. Crec que sí, que hi ha diferència.

Sí que n'hi de diferència, però segueixen sent potències molt
elevades, massa elevades des d'un punt de vista biològic.

> Tercera; el camp e.m. té evidentment rel.lació amb la
> potència emesa. És calr. Pe`ro justament la rel.lació no és
> directa ni lineal; no pots dir que un emisor que usa una
> poténcia de 10 miliwatts està afectant a algú en 10.000
> microwatts per centímetre quadrat.

No ho he volgut dir pas. Era una manera de fer veure que la
creença que un watt és poca cosa és totalment errònia.

Al capdavall el que importa és la potència que a algú li arri-
ba allà on es troba. Ja m'estic repetint i tot.

> La qual cosa sería simplement una conversió d'unitats.

No ho he volgut dir pas. No es poden barrejar peres i pomes,
tot i que potser erròniament pot haver fet aquesta impressió.

> Depenent lleugerament de la freqüéncia emprada, el camp e.m.
> cau ràpidament en funció de la distància.

Sí i no. Cau ràpidament, però en general encara no cau prou
ràpidament.

Em remeto al fet que en un radi de 400 metres al voltant d'una
antena de telefonia mòbil els casos de càncer es tripliquen.

> Poso en qüarentena la taula que ens has enviat. No tinc
> fórmules a mà.

Doncs res a dir al respecte.

> Però suposant que fós certa per a qualsevol freqüéncia,
> resulta que un teléfon Dect és a nivell 5 de 8 a 80 cms,
> depenent de la potencia emprada.

Em perdo pel que fa als càlculs que fas i tampoc em vull en-
tretenir en això.

> Pel que veig a la taula, nivell 5 altera cromosomes? He de
> posar en dubte la teva taula per la sencilla raó de que de
> 30 a 90 kms no arriba res de res, ni emetent en 430 Mhz ni
> en 27 Mhz a 40 W.

Això ho dius perquè per als enginyers de telecomunicacions els
picowatts no existeixen. Com que calen aparells molt sofisti-
cats i molt cars per detectar-los, senzillament són ignorats.

> Quarta; el que tu anomenes "efectes térmics" no són més que
> la conseqüència de la mateixa cosa; la vibració molecular
> deguda al xoc d'electrons. Tant és que la radiació sigui
> alta o baixa, que sempre es dóna en microones.

Els efectes tèrmics estan reconeguts oficialment, per tant, no
és aquest el problema.

> El que perjudica no és el calor que les molécules d'aigua
> desprenen al bullir en l'agitació molecular; el que perjudica
> (sempre suposadament) és el bombardeig atòmic d'electrons.
> No, com veuràs no nego res. Estic convençut de que el
> bombardeig d'electrons no pot ser bó.

Home, ja anem avançant una mica.

> Però també estic convençut de que el cos humà té uns nivells
> de tolerància a les intrussions, siguin toxines, radiació
> ionitzant o radiació no ionitzant.

Sortosament els té. El problema no és una exposició puntual,
sinó l'exposició crònica, les 24 hores al dia i els 365 dies
a l'any, a la que tots en major o menor mesura estem exposats.

Aquesta exposició crònica provoca que els mecanismes repara-
dors naturals es vegin forçats a treballar per sobre de les
seves possibilitats i llavors apareixen els problemes, fins
arribar al punt que tot el cos "es vingui avall".

> I amb tota la cautela del món, crec que hem de quedar-nos
> per sota d'aquests nivells de tolerància per aprofitar els
> camps e.m.per al nostre benefici.

No et dic que no, però abans d'irradiar tota la població de
forma permanent cal saber a quins perills ens estem exposant i
encara més, si hi ha indicis per donar i per vendre que exis-
teixen efectes nocius i cada dia hi ha notícies de més morts.
Sí o sí????

>> Aquí hi ha una altra cagada monumental, impròpia de tu. Que no
>> saps que les antenes parabòliques són antenes receptores i
>> que no emeten radiació????
>
> ** Això d'on ho treus? De les parabóliques del Plus? Una
> parabólica pot servir per a rebre o per a emetre, sempre i
> només en bandes d'altra freqüéncia que rebotin a la paràbola.

De tota la informació que ha passat per les meves mans, que
no és poca, enlloc no he trobat que les antenes parabòliques
siguin per emetre.

Suposo que et deus referir a aquells elements en forma de tam-
bor que hi ha en antenes de telefonia mòbil, fent d'enllaços o
en altres element de telecomunicacions.

Vaja, em sorprén el que dius, però si ho saps del cert, tampoc
tinc cap inconvenient en admetre-ho.

>> Tens tota la raó que la radiació es distribueix de forma dife-
>> rent, però el que ens interessa al capdavall és la radiació
>> que ens arriba a allà on estem. La resta és marejar la perdiu.
>> Que l'emissor estigui més a prop o més lluny ens la porta
>> fluixa i pendulant.
>
> ** Es una manera de calcular l'efecte que tindrà sobre cada
> punt on podem arribar va estar.

Això no ho he posat en dubte en cap moment, però segueixo pen-
sant que és més important saber quina radiació ens arriba allà
on ens trobem que no basar-nos només en càlculs teòrics, els
quals difícilment poden tenir en compte els efectes sumatoris
de la multitud de fonts de radiació que tenim a qualsevol ciu-
tat, a qualsevol carrer i a qualsevol illa de cases.

> Aquesta darrera part, en la que quedeu a les dotze al carrer
> major.

Sobre on i quan, ja en parlarem.

> Cadascú amb els seu medidor de camp a la butxaca dreta,
> en plan "duelo al sol", no me la perdo.

Pobre de tu, com t'escaquegis, "follastero". ;-Þ

> Però no hi entro; el meu medidor ves a saber on és, amb
> tants anys que no toco la emissora.

Si de cas, busca'l perquè potser encara et podria fer servei.

Ei!, Joan, de moment no puc, però al setembre no t'escaquegis.
Com que tens més pasta per pagar-te el viatge i nosaltres som
dos que vivim a Reus, quedarem a Reus, però et deixem triar el
lloc exacte, OK????

>> Vols dir que saps de què dimonis estàs parlant?? Quan se t'ha-
>> gin passat les ganes de dir parides, m'ho dius i ja en torna-
>> rem a parlar, entesos????
>>
>> --------------------------------------------------------------
>> Únicament cal protegir els petits secrets,
>> els grans secrets no cal protegir-los,
>> ja se n'encarrega la incredulitat de la gent.
>> --------------------------------------------------------------
>
> Molt maco aquest peu de signatura. Hermann; ets l'esser viu
> real més semblant al personatge de "Conspiración".

Ah!, sí?? No fotis!!!!

Doncs potser també t'hauràs adonat que hi ha en joc molta pas-
ta i moltes vides humanes. O no????

Potser que pensis per un moment: "què passaria si tot plegat
fos maleïdament real??". Ets capaç de fer-ho????

Ja sé que n'hi haurà qui em dirà que estic "sonat", però d'al-
gunes coses estic absolutament convençut:

* Que encara no hem vist res.
* Més d'un i més de dos dels que hi ha subscrits al Parlem se
 n'aniran al calaix abans d'hora per culpa de la contaminació
 electromagnètica.
* Que molts es lamentaran per no haver-me fotut cas.
* Que abans de 10 anys tant tu com en Joan Batet em donareu
 la raó. També preferiria que no hagués de ser així, però ma-
 lauradament serà així, si les coses no canvien radicalment.
 Ja hi podeu pujar de peus!!!!

> No; no sé de qué estic parlant. Si; només dic parides.

Perdona, ho vaig dir referent al paràgraf aquell, perquè ja
em vas treure de polleguera. Em va fer la impressió que ja
t'ho prenies a "catxondeo", com també ho vaig fer jo, anome-
nant-te tros de tarragoní centrifugat fins a Reus un dia que
feia més aire del compte!!!! ;-) XDDD

A més, ja estic cremat per haver d'explicar repetidament coses
que són d'una òbvietat manifesta, si algú es pren la molèstia
de llegir-se tan sols una part insignificant de la informació
que hi ha disponible sobre el tema.

Com a bons catalans, amb l'autoflagelació que ens caracterit-
za, et demano disculpes.

Tot seguit recuperaré aquella part i intentaré contestar-la,
assenyadament, tot i que no prometo res:

> Es tracta aquest d'un aparell bastant comú entre el
> radioaficcionats. Consta d'una agulla, un circuït i una
> antena receptora: no porta piles ni s'endolla enlloc;
> funciona recollint l'intensitat eléctrica de camps
> electromagnétics. L'agulla, per tant, es mou per
> l'electricitat que troba a l'aire, diguem-ne. Si un medidor
> de camp aixeca encara que sigui un milimetre l'agulla a, per
> exemple, l'habitació on dormiu... "malu".

Torno a dir que vaig entendre que això anava en pla de "cat-
xondeo".

Sembla que parles d'un aparell més aviat antic i si no és gai-
re sensible i es mou, tal com dius, "malo".

És el que vinc dient tot el temps: a partir de certes potèn-
cies, sobretot si es tracta d'exposicions cròniques, les con-
seqüències per a la salut a la curta o a la llarga són quasi
inevitables.

De fet, aquesta també és l'explicació de per què els usuaris
de mòbil encara no l'estan dinyant com a mosques.

Tot i que les potències que el mòbil irradia al cervell són
brutals, el fet que no siguin cròniques fa que el cos torni a
tenir temps per recupear-se, almenys parcialment. Encara hau-
ran de passar alguns anys perquè hi hagi un augment significa-
tiu de tumors cerebrals i de morts entre la gent que diària-
ment fa anar el mòbil.

> Ja podeu buscar d'on vé el problema, perqué el cas és que
> us están atravessant ones electromagnétiques de la suficient
> intensitat com per a moure l'agulla. El cas més
> espectacular que conec és el que es podía provar en
> instal.lacions defectuoses d'antena de radioaficionat, on un
> tub fluorescent agafat per una mà s'encenía quan es
> parlava per l'emissora. Jo, per exemple, a casa, tenía un
> amplificador (dels de música) desendollat al que se li
> enceníen els leds quan parlava. Però només allunyar-lo uns
> centímetres ja no s'encenía res; depenent de la freqüència
> i sobretot del cub de la distància, la pérdua de força del
> camp e.m. és molt elevada.

Ostres!, segueixo sense saber què contestar i que tingui sen-
tit. Senzillament no sé per on agafar-ho, ja que hi ha massa
cosa experimental per enmig.

> Dit d'una altra manera per si no m'explico (avui estic una
> mica atapaït).

Amb tot plegat també estic grogui. No ets l'únic. De fet,
m'estic passant més hores davant de l'ordinador de les que per
una simple qüestió de prudència m'hi hauria de passar.

> El que és perillós a pocs metres pot ser inofensiu al doble
> d'aquesta distància, ja que la relació no és inversa lineal
> sino inversa potencial (al cub, concretament).

Doncs encara diria més: el que pot ser inofensiu a curt termi-
ni pot ser nefast a llarg termini. Això tampoc ho oblidis!!!!

> Potser és que provo de buscar un equilibri entre
> desenvolupament ténic i home. I tu només proves de que es
> produeixi una gran "apagada electrónica" al món.

No, cal que els aparells electrònics i sobretot els que fan
trasmissió de dades provoquin la mínima contaminació electro-
magnètica possible.

A veure si així s'entén millor:

* Els telèfons amb tecnologia DECT serien perfectament pres-
 cindibles. Fins ara tots anàvem amb el tradicional telèfon
 amb fil i tampoc suposava cap trauma.

 Exposar la pròpia salut i la dels veïns perquè resulta més
 còmode estalviar-se el cable és una animalada total i abso-
 luta.

* El 90 % del temps que es parla pel mòbil seria perfectament
 estalviable, ja sigui perquè són converses que es podrien
 deixar per a un altre moment o perquè si realment es vol-
 gués, es podria fer servir un telèfon fix.

* Tots els dispositius wireless són perfectament estalviables,
 si hi ha voluntat per fer-ho.

* L'enviament de fotos, sons i altres pihades també seria per-
 fectament estalviable.

* I si a Europa la telefonia mòbil funcionés, tal com ho fa a
 Nova Zelanda, a potències 10.000 vegades inferiors, la part
 més important del problema ja estaria resolta.

Ara, això trauria beneficis a les operadores, ja que aplicar
una tecnologia més avançada sortiria més car. Mentrestant les
operadores, amb el vist i plau de les institucions polítiques,
fan el negoci a costa de la nostra salut.

Joan Batet, com si no sabessis com funcionen els "xanxullos"
polítics. Massa que ho saps, borinot. ;-Þ

Sergi, abans que tornis a dir res, si us plau, pren-te la mo-
lèstia de llegir-te la informació de Discovery Salud:

http://www.dsalud.com/numero63_1.htm

Ho dic, perquè amb els arguments per minimitzar el problema
amb els que em respons, estic segur que no te l'has llegit o
només ho has fet per sobre, sense voler entendre el rerafons
de tot plegat!!!! :-((((

A més, t'has llegit la declaració de Friburg?? T'has llegit la
declaració d'Alcalà?? T'has llegit la declaració de Saragos-
sa?? Saps res sobre les recomanacions de Salzburg?? Saps res
sobre l'informe Karolinska?? Saps res sobre l'informe Naila??
Saps res sobre les investigacions de Bamberg?? Saps res sobre
les investigacions del doctor Lebrecht von Klitzing?? Saps res
sobre les investigacions d'en Claudio Gómez-Perretta?? Saps
res sobre les morts de Porat (Israel)?? Sabs res sobre l'in-
forme sobre el sistema de comunicacions Tetra?? Saps res sobre
la multitud de casos de càncer, leucèmia i morts a la penínsu-
la ibèrica????

No segueixo, perquè demà encara hi seríem. I allò que ens ar-
riba només és la punta de l'iceberg!!!!

I em contestava en Joan Batet:

>> No cal anar pas tan lluny. Et podria citar el cas d'una jove
>> anglesa de 18 anys que feia servir molt el mòbil i va morir
>> d'un tumor cerebral, justament situat al costat on sempre re-
>> colzava l'aparell. D'això fa 2 o 3 anys.
>
> Naturalment, Hermann.
> I també tenim el cas d'un senyor que es posava sempre el mòbil
> a la butxaca dels pantalons i va morir d'un càncer al colló
> esquerra.

Joan, no fa cap gràcia. Si de cas, sigues coherent i digues
que va ser a la collona esquerra, no????

> AMOSANDA !!!

No entenc l'àrab. Ho sento.

> Que de cassos com aquest en trobaràs tants com vulguis !!!
> No exageris, home !!!

Al contrari, encara em quedo molt i molt curt!!!!

Ei!, Joan, em fa la impressió que fuges d'estudi i que t'estàs
escaquejant pel que fa a les mesures. Ni se t'acudeixi, espa-
vilat!!!! ;-Þ

Doncs et posaré uns deures:

1 - Dóna'ns alguna explicació lògica de per què a tants llocs
  diferents del planeta al voltant d'antenes de telefonia
  mòbil s'acumulen tants casos de càncer, leucèmia, malal-
  ties greus i morts.

  Que consti que la resposta de "només sabem que no sabem
  res" no és vàlida!!!!

2 - Si la telefonia mòbil és inofensiva, perquè no hi ha cap
  conpanyia d'assegurances que vulgui assegurar els riscos
  sobre la salut??

3 - Si la telefonia mòbil és inofensiva, perquè a una pòlissa
  d'assegurances hi ha una clàusula "tan divertida" com la
  que reprodueixo més avall????

Si voleu aprofitar el duel de mesuradors de microones per fer
un vermut descentralitzat, també em semblaria bé!!!! ;-DDDD

                  Que vagi bé tot. Adéu
                      Hermann

--------------------------------------------------------------
Obre la teva ment,
per només un cèntim el minut i en només 2 minuts
pots fer entrar virus, toxines i prions al teu cervell.
--------------------------------------------------------------
A l'assegurança contractada per una operadora diu clarament
que queden excloses "les responsabilitats legals respecte a
danys personals, malaltia, incapacitat de qualsevol tipus,
MORT, malaltia mental, angoixa mental, dolor mental o físic,
trastorn o deteriorament o desordre mental o físic o
qualsevol símptoma mental o físic causat o suposadament causat
o contribuït per ***l'ús continuat de telèfons mòbils***",
és a dir: més clara l'aigua destil.lada!!!!

[FDM]


_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a