Uf! Vaig seguint "al·lucinat" el debat que s'ha generat perquè una persona
ha compartit amb tots nosaltres una cosa tan atractiva com és una oferta de
treball.

La narració de Stallman, que en Benjamí ens ha passat és d'un gran interès
per la manera clara i didàctica amb la que s'expressa aquest home. Sap
explicar de manera senzilla conceptes molt complexos.

Un cop dit això, recordar (encara que sovint no es vulgui reconèixer) que
l'ètica és personal i intransferible. Per més que, aparentment, hi hagin
persones que comparteixin els mateixos principis, només caldrà furgar una
mica la superficie per veure que, en tant que persones diferents, els seus
substrats també ho són.

A les famoses llibertats que defineixen el programari lliure s'haurien de
sumar les llibertats de les persones, que no volen caure en radicalismes ni
en actituts sectaries ni excloents. Hi ha una realitat, i és que hi ha
persones que tenen Windows i fan servir Programari Privatiu, però també hi
ha els que tenen Windows i fan servir PL, o fan servir PL i freeware, o fins
i tot que fan servir programari privatiu, PL i freeware tot alhora. També hi
ha els que, a més tenen SO GNU/Linux o han optat per fer servir Apple... Les
maravelles de la llibertat és que tothom pot ser el que vulgui i fer servir
el que en tot moment cregui més oportú sense necessitat d'esclavatges ni de
donar explicacions ni justificacions a ningú.

Anem molt en compte en els reduccionismes perquè generen paradoxes...
aquella famosa frase extreta d'una cançó de la Trinca que deia: "Tothom ha
de ser lliure, qui no vulgui serà obligat" crec que ho il.lustra prou bé.

Ah! i pel que fa a una de les respostes que en Joan li diu al Pere,
comparant la seva opinió amb la dels botxins, els assassins a sou o els
militars, hem sembla totalment desafortunada. Si no baixem una mica el to
dels nostres necessaris debats, acabarà semblant una baralla de pati
d'escola._______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a