El 16/02/06, Albert F <[EMAIL PROTECTED]> ha escrit:
> Efectivament L'erobus para a la plaça dels països catalans, i el bus a 
> l'aeroport a l'altre costat de l'estació, band cinema balanya com si 
> diguèssim. L'aerobus costa 3,60 i és blau, i el bus costa un bitllet senzill 
> d'una zona i és vermell. :-)


I aquest de color vermell :-) quin numero és?

--
* Ermengol *
/***********************************************
* Els ordinadors no resolen problemes,  *
* simplement executen solucions.          *
************************************************/

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a