El Dimecres, 15 de Març de 2006 12:45, "Pere Castells" va escriure:
> ja estarem tots controlats ...

Exacte.  En Richard Stallman, per a protestar, a un congrés on portaven 
penjant una tarja amb xip d'aquestes, l'exhibia embolicada en paper 
d'alumini.  Només el llevava a l'hora d'entrar i sortir de la sala, que és on 
en teoria feien el control de qui assistia o no.  La resta del temps, no 
sabrien on era en tot moment ni quantes vegades havia anat a pixar, per 
exemple.

Però mentre es parla d'etiquetes, en realitat la majoria ja estem 
permanentment localitzats mitjançant els telèfons mòbils.  Diuen --no he 
cercat gaire-- que alguns responen als senyals de cerca fins i tot estant 
apagats.

Sovint ens deixem fer coses que no voldríem a canvi de comoditat.  Amb la 
comoditat del mòbil ens n'endinyen una ben forta.  Gairebé tant com la d'usar 
el sistema operatiu «més còmode perquè tothom l'usa». Que en fa Microsoft de 
les coses que cerqueu al Windows?  Perquè envia les paraules.  També la 
llista de programes instal·lats.

http://www.laopinioncoruna.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=51855&pIdSeccion=8&pNumEjemplar=1968#TOP

Ah, n'Stallman no té mòbil :)


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a