Vés a l'apartat on posa "Diferències entre matrimoni i
unions de fet":

http://revista.consumer.es/discapacitados/ca/20020301/actualidad/informe1/


Sílvia


--- Marolijo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Hola, algú em pot dir on puc trobar informació sobre
> aquesta llei? què
> implica? diferències amb el matromoni etc?


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a