On 6/19/06, Pere Castells <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Bon dia Jordi i família:

Com sempre passa (ja estem un pel cansats) tots han guanyat .... per uns


Lo millor sense dubte les declaracions de rajoi dient q 2 de cada 3
havien dit no i que aquesta havia estat la opció guanyadora.....
quanta felicitat hi ha al mon.... :P

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a