Hola,

Doncs l'adreça de la pàgina és:

http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,36840&_dad=portal&_schema=PORTAL


i le fitxer és el següent

http://www.parlament-cat.net/porteso/parlament.rpm

Miquel_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a