El 21/06/06, [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> ha escrit:


i així tots els borregots que es compren la samarreta
del "seu" equip se l'han de tornar a comprar un altre
cop!Cada día mes la gent es creu amb el dret d'insultar, de faltar o de menysprear.

El meu nebot petit esta molt emprenyat amb tu, hrnzt.
Jo tambe zoc un burregot?? ha manifestat al demanar al seu tiet la
nova samarreta del Barça.

Apa.

Francesc B.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a