El 21/06/06, Esteve Valentí <[EMAIL PROTECTED]> ha escrit:
Hola a tots.

Té algun nom especial la tècnica de marketing d'anar millorant
un producte a la venda molt a poc a poc per tal de fer que el
comprador hagi d'anar comprant/actualitzant el producte cada
pocs mesos/anys?


"obsolescència planificada"
"Tota la nostra economia es basa en l'obsolescència planificada, i
tots els que poden llegir sense moure els llavis ho haurien de saber
ja a aquestes alçades. Fabriquem bons productes, induïm a la gent a
comprar-los i, a l'any següent, hi introduïm deliberadament quelcom
que farà que els productes anteriors quedin antiquats, fora de moda,
obsolets... No és un malbaratament organitzat. Es una sòlida
contribució a l'economia"."


--
* Ermengol *
/***********************************************
* Els ordinadors no resolen problemes,  *
* simplement executen solucions.          *
************************************************/

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a