Si per "qua agafi aquest valor i el repeteixi" vols dir que vols "fixar"
aquest valor en una fòrmula i que no et varii la cel.la si arrosegues aquesta
a d'altres cel.les, has de fer =$B$4. Si no, no acabo d'entendre el que vols 
fer.

És que potser no m'he explicat bé, com que porto dies donant-hi voltes ja dec haver donat per suposat coses que no he explicat. "Da capo":


Una plantilla amb el writer (no el calc!). Concretament per a fer factures.

Pel mig del document hi ha una taula "taula 1".
La casella B4 de la taula és B1-B2+B3 de la mateixa taula.

B1: és valor que canvia a cada document
B2: és el 15% de B1, tot i que algun cop pot ser 0 "by the face".
B3: és el 16% de B1

(B1 és la base de la factura, B2 la retenció, B3 l'IVA i B4 l'import final).
Fins aquí tot clar, funciona.


Ara m'interessa que el valor que doni B4, que canviarà a cada document, es posi automàticament a diversos llocs al llarg del document que estan fora de la "taula 1". El que he estat intentant és definir un "camp" que prengui el valor de la casella B4 i insertar aquest camp a tots els llocs on ha de sortir però no ho sé fer.

I aquesta era la pregunta, com ho puc fer.


Albert Que
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a