Hola,

(sortosament, sóc conductor però condueixo poc :-) )

On Jun/27/2006, Pol wrote:
>  Jo no soporto l'egoisme dels conductors que per qualsevol cosa no dubten a

ok, no suportes els "conductors que per qualsevol cosa..." (limites el
conjunt conductors)

>  Odio els conductors, els odio perque es pensen que el mon es el seu esfalt

suposo que t'has deixat "que per qualsevol cosa..." :-)

em sento més "peató" que "conductor", però no els posem tots al mateix
sac... :-)

-- 
Carles Pina i Estany      GPG id: 0x8CBDAE64
    http://pinux.info    Manresa - Barcelona
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a