2006/6/27, Francesc B. <[EMAIL PROTECTED]>:
Però no estan inscrits al Fondo de Garantia de Depositos


ops, doncs em sonava que si... ara que mirant mirant he trobat les
següents coses

De la web de ing:
http://www.ingdirect.es/html/estructura.asp?seccion=7&subseccion=1&opcion1=3
"Además, pertenece al fondo de garantía de depósitos holandés con
20.000 euros de garantía por cliente (aproximadamente 3,3 millones de
pesetas)."

Però vaja, d'holanda a catalunya hi ha forces km....

I ja posats,
FONDOS DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO
http://www.fgd.es/


Article sobre el tema del fons de garantia aquest.
http://www.consumer.es/web/es/derechos_del_consumidor/servicios_financieros/2003/09/08/65070.php


--
* Ermengol *
/***********************************************
* Els ordinadors no resolen problemes,  *
* simplement executen solucions.          *
************************************************/

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a